مراحل تولید سیمان و قسمت های یک کارخانه ی سیمان

١- مواد اولیه ی سیمان پرتلند:

مواد اولیه سیمان پرتلند اساسا شامل مواد آهکى و رسى مى باشند. بدین معنى که در تهیه سیمان پرتلند از مواد خامى استفاده مى شود که حاوى کربنات کلسیم و ترکیبات آلومینیوسیلیکات ها باشند.

٢- استخراج مواد اولیه:
 معادن مواد اولیه سیمان، خصوصا سنگ آهک، خاک رس، مارل، سنگ گچ و امثال آنها به صورت معدن رو باز مى باشد.

3-خرد کردن مود اولیه:

الف) سنگ شکن هاى متحرک

ب) سنگ شکن هاى ثابت

۴- مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازى:

قبل از اینکه مواد خرد شده در سنگ شکن، راهى آسیاب مواد جهت پودر شدن شوند، بداخل سالنى ریخته مى شوند تا بدینوسیله هم با یکدیگر مخلوط شوند و هم اینکه، این سالن نقش انبار و ذخیره سازى را داشته باشد.

۵- خشک کردن مواد اولیه:

در برخى کارخانجات سیمان، بدلیل موقعیت خاص جغرافیایى و باران خیز بودن منطقه برخى از مواد اولیه ( خصوصا خاک رس ) ، داراى رطوبتى هستند که استفاده مستقیم از آنها امکان پذیر نمى باشد.

۶- پودر کردن مخلوط مواد خام:

در روش خشک تولید سیمان، ضرورت دارد که مواد خام قبل از ورود به کوره به صورت پودر در آیند.

الف) آسیاب مواد خام گلوله اى

ب) آسیابهاى غلطکى

٧- تنظیم مواد خام

٨- سیلوهاى مواد خام:

عمل عمده اى که در یکنواخت کار کردن کوره و بالا بردن کیفیت کلینکر و در نهایت سیمان موثر است، یک نواختى ترکیب خوراک کوره، خوب مخلوط شدن و همگن بودن آن مى باشد.

٩- پیش گرم کن

١٠- کوره دوار:

قسمت اصلى عمل پختن در کوره صورت مى گیرد. کوره سیمان، یک استوانه فلزى است که طول و قطر آن، متناسب با ظرفیت کارخانه مى باشد.

١١- خنک کن ( کولر ):

کلینکر خروجى از کوره داراى درجه حرارتى حدود 1000 تا 1200 درجه مى باشد. بازیابى این مقدار حرارت و همچنین مشکل بودن جابجا کردن کلینکر داغ، ضرورت سرد کردن آنرا ایجاب مى نماید. خاصیت اساسى دیگر سرد کردن کلینکر، تکمیل و تشکیل کریستالهاى کلینکر و بالا رفتن کیفیت آن مى باشد.

١٢- سیلو ( انبار ) کلینکر:

کلینکر خروجى از خنک کن قبل از ورود به آسیاب سیمان، در سیلو، یا انبار، یا سالن ذخیره مى گردد.

١٣- آسیاب سیمان

١۴- سیلوهاى سیمان

١۵- بارگیر خانه

طرح کلی یک کارخانه سیمان:١- سنگ شکن(سنگ آهک)

٢- نمونه گیر

٣- سالن اختلاط

۴- سنگ شکن(خاک رس)

۵- آسیاب مواد خام والکترو فیلتر

۶- سیلوی همگن ‏سازی

٧- سیلوی تغذیه مواد به پری هیتر

٨- سیستم انتقال مواد به پری هیتر

٩- پری هیتر:

١٠- داکت هوای تنظیمی:


١١- کوره دوار

١٢- کولر ‏و الکترو فیلتر

١٣- سیلوی کلینکر

١۴- تغذیه گچ

١۵- آسیاب سیمان و الکترو فیلتر:


١۶- سیلوی سیمان

١٧- بارگیری فله

١٨- بارگیرخانه

/ 0 نظر / 35 بازدید